15/09/2021
Поделись с друзьями
Vânzarare acțiuni

 

În conformitate cu prevederile art.521 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor și în temeiul Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 310 din 20.12.2018 și Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/10 din 09.02.2021 „Cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare”, precum și decizia Comitetului de Conducere al BC „EuroCreditBank” S.A. din 22.01.2021 aprobat conform procesului-verbal nr.07 și decizia nr.89 aprobată conform procesului-verbal din 06.09.2021, BC „EuroCreditBank” S.A. anunță despre expunerea spre vânzare pe piața reglementată ca „acțiuni separate” a 250 000 acțiuni ordinare, emise de BC „EuroCreditBank” S.A., ce constituie 1,8115% din capitalul social al Băncii.

Condițiile de vânzare a acțiunilor:

1. 250 000 acțiuni ordinare, emise de BC „EuroCreditBank” S.A., se expun spre vânzare pe piața reglementată ca „acțiuni separate”, începînd cu 15.09.2021 pînă la data de 14.10.2021.

2. Prețul inițial de vânzare constituie 23,32 MDL per acțiune.

3. Costul inițial al tuturor acțiunilor expuse spre vînzare – 5 830 000,00 MDL

4. Acțiunile expuse spre vînzare pot fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat (achizitor potențial). În cazul achiziționării unui număr de acțiuni, care la prețul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al Băncii, achizitorul potențial, pînă la achiziționarea respectivă, trebuie să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei, în condițiile stabilite în art.47 - 49 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017.

 

Informația despre ”EuroCreditBank” S.A.:

 

 

Denumirea completă

Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.

Denumirea prescurtată

BC „EuroCreditBank” S.A.

Forma juridică de organizare

Societatea pe acțiuni

Adresa juridică

MD-2001, str. Ismail, 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO – codul fiscal

1002600020056

Data înregistrării de stat

16 mai 2001 de către Camera Înregistrării de Stat

Genurile de activitate

activitatea băncilor și societăților de investiții

Capitalul social

138 000 000 MDL divizat în 13 800 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot.

 

Caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vânzare

Denumirea completă a emitentului

BC „EuroCreditBank” S.A.

Tipul valorilor mobiliare

Acțiuni ordinare nominative

Clasa acțiunilor

clasa I

Codul ISIN

MD14EURB1005

Valoarea nominală a unei acțiuni

10 MDL

Numărul acțiunilor expuse spre vânzare

250 000

Drepturile acordate de o acțiune

o acțiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia

 

 

Informația care permite investitorilor să facă o apreciere în cunoștință de cauză asupra activelor și pasivelor, asupra situației financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum și descrierea afacerilor și a situației financiare a Băncii pe parcursul ultimilor 3 ani este dezvăluită pe pagina web a Băncii www.ecb.md.

 

Informații suplimentare puteți obține la tel: 022 500-188; 022 500-157.

Comitetul de conducere al Băncii