02/06/2021
Поделись с друзьями
Vânzarare acțiuni

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.521 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor și în temeiul Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 310 din 20.12.2018 și Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/10 din 09.02.2021 „Cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare”, precum și Deciziei Comitetului de Conducere al BC „EuroCreditBank” S.A. nr.07 din 22.01.2021, BC „EuroCreditBank” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începînd cu 02.08.2021, a pachetului unic din 250 000 de acţiuni, emise de BC „EuroCreditBank” S.A.

 

Condiţiile de vânzare a acţiunilor:

1. Acţiunile se expun spre vânzare, începînd cu 02.08.2021, ca pachet unic în număr de 250 000 de acțiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.

2. Licitaţia cu strigare va avea loc în perioada de la 02.08.2021 până la 13.08.2021.

3. Prețul inițial de vânzare constituie 23,32 MDL per acțiune.

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47 - 49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Informația despre ”EuroCreditBank” S.A.:

 

 

Denumirea completă

Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.

Denumirea prescurtată

BC „EuroCreditBank” S.A.

Forma juridică de organizare

Societatea pe acţiuni

Adresa juridică

MD-2001, str.Ismail, 33, mun. Chisinau, Republica Moldova

IDNO – codul fiscal

1002600020056

Data înregistrării de stat

16 mai 2001 de către Camera Înregistrării de Stat

Genurile de activitate

activitatea băncilor și societăților de investiții

Capitalul social

138 000 000 MDL divizat în 13 800 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot.

Caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vânzare

Denumirea completă a emitentului

BC „EuroCreditBank” S.A.

Tipul valorilor mobiliare

Actiuni ordinare nominative

Clasa acţiunilor

clasa I

Codul ISIN

MD14EURB1005

Valoarea nominală a unei acțiuni

10 MDL

Numărul acțiunilor expuse spre vânzare

250 000

Drepturile acordate de o acțiunie

o acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia

Informaţia care permite investitorilor să facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor şi pasivelor, asupra situaţiei financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum și descrierea afacerilor şi a situaţiei financiare a Băncii pe parcursul ultimilor 3 ani este dezvăluită pe pagina web a Băncii www.ecb.md.

Informații suplimentare puteți obține la tel: 022 500-188; 022 500-157.

Comitetul de conducere al Băncii